İZMİR/KEMALPAŞA

FARUK ARGÜDEN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

TEL:0-232-8784572-0-232-8786442 FAX:0-232-8785512 WEB:www.farmem.8m.com E_MAİL:farmem@hotmail.com 

 
Ana Sayfa
Atatürk
Tarihçemiz
Personelimiz
3308 sayılı Kanun
Sosyal Faaliyetlerimiz
Sıkça Sorulanlar
Ayın Konuğu
Basında Okulumuz
Sınav Tarihleri
Meslekleri Tanıyalım
Duyurular
Okul Aile Birliği
Sınav Sonuçları
Ayın Öğrencileri
E-Posta

 

 

 

SIKÇA SORULANLAR

 

     


FARUK ARGÜDEN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
Sık Sorulan Sorular

 2005
(En Güncel Bilgiler)

1.ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE AMAÇ NEDİR?

                Toplum içinde bireyin yaşam biçimini mesleği belirlemektedir. Geçimini sağlayabilecek nitelikte mesleği olmayan bireyin topluma uyum sağlamasını ailesini kabul edilebilir stantdarta yaşatabilmesi kolay olmamaktadır. B nedenle insanlar ve hükümetler büyük paralar harcıyorlar. Çıraklık eğitimin amacı, örgün eğitim dışında kalan gençleri meslek sahibi yapmaktır.

2.ÇIRAKLIK EĞİTİMİN YARARLARI NELERDİR?

Çıraklık eğitiminin, diğer bir deyişle, okul dışı kalmış gençleri  çıraklık sistemi yoluyla meslek sahibi yapmanın yalnızca bireyin kendisine değil, topluma ve işverene de  önemli katkıları bulunmaktadır.

Sistemin çırağa sağladığı faydalar

 • Aday çırak ve çırak öğrenciler sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmakta iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigorta primleri devlet tarafından karşılanmaktadır.
 • Askerlik işlemleri eğitim sonuna kadar tecil edilmektedir.
 • İşyerlerinden asgari ücretin %30’undan aşağı olmamak kaydı ile ücret almaları ve ailelerine yük olmamaları sağlanmaktadır.
 • Diğer örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilerin faydalandığı bütün haklardan faydalanmaları sağlanmaktadır.
 • Çırak öğrenciler; öğrenci kimliğine kavuştuklarından diğer kurumlarda okuyan öğrencilerin sahip oldukları tüm yasal haklara sahip olurlar.
 • Mesleki yeterlilikleri belgeye bağlanmıştır. Çıraklık eğitimlerini tamamlayanlar kalfalık, kalfalık eğitimlerini tamamlayanlar da ustalık belgesi almaktadır.
 • Çıraklık eğitimini tamamlayarak,  kalfalık veya ustalık belgesine sahip olanlar sahip olduğu belgeye göre açık öğretime veya bakanlıkça belirlenen merkezlerce açılacak olan telafi programlarına katılmaları halinde:
 • İlkokul mezunları: İlköğretim.
 •  İlköğretim mezunları: Meslek lisesi. diploması alma hakkına sahiptirler.

Sistemin işverene sağladığı faydalar:

 • İşyerinde çalışan ve eğitime alınan çırakların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi işverenlerin maddi yükünü azaltmıştır.
 • Çırak öğrencilere ödenen ücretler her türlü vergiden muaf tutulmuş ve işverence gider olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
 • Teorik meslek eğitimi gören çıraklar işyerine daha faydalı olmakta, yapılan üretimin kalitesinin yükseltilmesine ve iş veriminin artmasına katkı sağlamaktadır.
 • Eğitime bir sözleşme ile başlamak suretiyle, aday çırak ve çırakların gelişigüzel işyeri değiştirmeleri önlenmiş, iş hayatına çalışma disiplini getirilmiştir.
 • İşyeri açmanın belli kurallara bağlanması sağlanmış ve gelişigüzel işyeri açması önlenmiştir.
 • Okul ve işyerinde eğitiminin ortaklaşa yürütülmesi sağlanmıştır. Böylece işyeri yetkilileri ve eğitimden sorumlu bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında, işbirliği imkânları geliştirilmiş ve iş hayatının istek ve ihtiyaçlarına daha uygun elemanların yetiştirilmesi sağlanmıştır.

3. ÇIRAK OLMAK NE DEMEKTİR?

        Çıraklık, meslek öğrenmek için başlayan bir süreçtir. Çıraklık sözleşmesinin imzalanmasıyla başlar, kalfalık belgesini alınca sona erer.

4.İSTEYEN HERKES ÇIRAK OLABİLİR Mİ?

        İsteyen herkes çırak olamaz. Çünkü çırak olabilmek için bir işyerinde sözleşmeli  çırak olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir;

·         En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

·         15 yaşını doldurmuş olmak,

·         Bünyesi ve sağlık durumu, gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

·         Eğitim görmek istediği sanatta, bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak,

 

5. ON DÖRT YAŞINI DOLDURMAK NE DEMEKTİR?

                Çıraklık sözleşmesini imzalayacağı tarihte doğum tarihi itibarıyla 14 yaşını doldurmuş, on beşten gün almış olmak

6.HER İŞ YERİ ÇIRAK ALABİLİR Mİ?

·         Çırak yetiştirmek ciddi bir sorumluluğu gerektirmektedir. Bu nedenle işyerlerinde çırağın eğitmenin sorumlusu  usta öğreticilik belgesi veya ustalık belgesi bulunan bir elemanının bulunması  zorunludur. Ustalık belgesi  bulunmayanlar yanlarında çırak çalıştıramazlar

·         Kanun kapsamına alınana meslek dallarında çırak çalıştıracak ustaların, ustalık ve usta öğreticilik belgelerini Milli Eğitim Bakanlığından almış olmaları gerekmektedir

·         Çırağın çalışacağı işyerlerindeki meslek dalı kanun kapsamına alınmış olmalıdır

·         İşyeri çırakla mutlaka çıraklık sözleşmesi yapmalıdır

7.KANUN KAPSAMINA ALINAN MESLEK DALI NE DEMEKTİR?

                Türkiye de meslek standartları Türk Standartlar Enstitüsü, Odalar ve meslek kuruluşlarının Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yaptıkları ortak çalışma sonucunda tanımını, eğitim programlarını ve standartlarını belirlediği meslek dallarını ifade eder. Bu meslek dalları yeni yeni meslek tanımlamaları ve standartları çıkartıldıkça artmaktadır. Hali hazırda ülke gelenideki standartları belirlenmiş ve eğitim programına alınmış olan 112 meslek dalı vardır.

8.ÇOCUĞUM OKULDAN AYRILDI. OKUMAK İSTEMİYOR. NE YAPABİLİRİM?

                Öncelikle çocuğunuzun kişisel yeteneklerini biliyorsanız siz bilmiyorsanız mezun olduğu okulun rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeninden yardım alarak çocuğunuzun yeteneklerinin ne üzerine olduğunu araştırın. Elektronik mi, Hizmet sektöründeki bir  yetenek mi, mekanik bir yetenek mi … Bunları tespit ettikten sonra  siz en yakın bir mesleki etim merkezine başvurabilirsiniz. Buradan çocuğunuz yeteneğine uygun bir  iş yeri bulunabilir. Ya da  siz kendiniz işyeri bulabilirsiniz.

9.MESLEKLER HAKKINDA HİÇBİR FİKRİM YOK. KİMDEN BİLGİ ALABİLİRİM?

Bu konu hakkında öncelikle Mesleki Eğitim Merkezlerinden sonra da  bulunduğunuz bölgedeki meslek odalarından  bilgi alabilirsiniz.

10.ÇIRAĞIN OKULA KAYDI HANGİ AYLARDA YAPILABİLİR?

 

Çırak Öğrenci Kayıtları Her Yıl Temmuz-Ağustos-Eylül Aylarında Ve Ayrıca Ocak Ayı Ara Kayıt Döneminde Yapılmaktadır.

11.ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ NEDİR, HANGİ KONULARI KAPSAR?

                Çıraklık sözleşmesi, mesleki eğitim merkezi, usta, çırak ve bağlı olduğu Mesleki oda arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşmede;

a) Ustanın görev ve sorumlulukları

b) Çırağın görev ve sorumlulukları

c) mesleki Eğitim Merkezinin görev ve sorumlulukları  yer alır.

 

Çıraklık sözleşmesi tamamen hukuki bir belgedir.

12.ÇIRAKLIK  SÖZLEŞMESİ YAPMADAN, ÇALIŞMAK RİSK TAŞIR MI?

                Taşır. Sözleşme yapmadan çırak çalıştıran bir işletme;

a)       Denetimlerde  bu durumun tesbit edilmesi halinde yüksek oranlarda ceza alır.

b)       Herhangi bir nedenle çırağın başına bir iş kazası veya mesleki hastalık gelirse tamamen işveren sorumlu olur. Yasalara uygun olarak  yüksek oranlarda para cezasına çarptırılır.

13.ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİNİ  DOLDURURKEN KARŞILAŞTIĞIM SORUNLARI NASIL ÇÖZEBİLİRİM?

                Mesleki eğitim merkezlerindeki ilgili müdür yardımcıları size bu konu da  gerekli yardımı sağlayacaktır. Ayrıca meslek odalarının sekreterlik görevini üstlenen birimleri de başvurmanız halinde bu konularda size teknik açıdan destek sağlayacaklardır.

14.ÇIRAĞIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ EN DOĞRU VE AYRINTILI BİLGİYİ NEREDEN ALABİLİRİM?

                Çırağın  iki tür eğitimi bulunmaktadır. Bu eğitimlerden teorik olan yani haftanın belirlenen bir gününde okla gelerek aldığı derslerle ilgili belgileri Mesleki eğitim merkezlerine giderek  Müdür yardımcısı  ve  o dersin öğretmenleriyle bire bir görüşerek alabilirsiniz.

                İkinci tür eğitim dediğimiz uygulama eğitimleri ile ilgili detaylı bilgileri ise   sözleşme imzaladığı işyerinde bulunan ustalarından alabilirsiniz. Bura da  en detaylı bilgiyi ustadan alabileceğiniz gibi genel gidişat hakkındaki usta kadar olmasa da  öğrenciyi işyerinde haftada bir defa  uygulamalı eğitimini denetlemekle yükümle olan merkezin  mesleki öğretmeninden da alma  imkanınız vardır.

 15.MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNE KAYIT SIRASINDA ÇIRAKLIK  SÖZLEŞMESİNDEN AYRI OLARAK  BAŞKA HANGİ BELGELER İSTENİR.?

1. Sözleşme evrakları (okuldan temin edilirler)

                2. Diploma ya da tastikname (1997-1998 öğretim yılından sonra mezun olanlar için en az ilköğretim  diploması)

                3. Sağlık raporu ( sağlık ocağı ya da devlet hastanesinden )

                4. Nüfus cüzdanı fotokopisi

                5. Ustalık belgesi(Çalışacağı işyerindeki ustanın)

                6. Usta öğretici belgesi (Çalışacağı işyerindeki ustanın)

7. Fotoğraf

                8. Posta pulu

16.MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE DEVAM MECBURİYETİ,SINIF TEKRARI VAR MIDIR?

                Mesleki eğitim Merkezlerinde teorik eğitime geldiği süre içerisinde devam mecburiyeti vardır. Bu  mecburiyet  her ders için haftalık ders saatinin dört katı kadardır. Yanı 2 saatlik bir ders için 2x 4   8 saate kadar devamsızlık hakkı vardır. B devamsızlık 9 saat olduğunda  kalır. Bir dahaki kayıt döneminde tekrar okula kayıt  olma şansı  vardır. Kaldığı  dönemden başlayarak yeniden okla kayıt olabilir. Okulumuzda sınıf tekrarı yoktur. Notlarından zayıfta alsa bir üst sınıfa geçer. Ancak  devamsızlık yapması halinde  kaldığı  yarıyıldan  devam edebilir

17.ÇOCĞUMU İŞE YERLEŞTİRİRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM.?

                Çocuğunuzu işe yerleştirirken öncelikle işvereninin Ustalık ve usta öğreticilik belgelerinin olup olmadığına bakın. Eğer bu belgeler yoksa sizin çocuğunuz orada kaçak işçi konumuna düşecektir. Çünkü Çıraklık eğitimi isteğe bağlı bir eğitim değil. Zorunlu eğitimdir. Bu belgeleri olmadığı için çocuğunuzu usta  okula kayıt edemiyeceği için çocuğunuz her türlü  sosyal güvenceden mahrum kalacak, ileriki yaşantısında  belge sahibi olamıyacaktır. Belge sahibi olamayınca da  kendi başına müstakil dükkan  açma şansı ortadan kalkacaktır.

                İkinci önemli husus ise işyerinin o mesleği öğrenmeye uygun alet, edavat ve makine donanımının yeterli olup olmadığını kontrol edin.

                Bir başka önemli husus ise işyeri sahibinin kötü alışkanlık ve toplum tarafından hoş karşılanmayan değerlere sahip olup olmadığına bakın.

18.ÇOCUĞUMA UYGUN İŞYERİNİ NASIL BULABİLİRİM?

                Bu konuda mutlaka mesleki eğitim merkezlerine başvurun. Çocuğunuzu uygun bir işyeri olup olmadığına uygulamanın içinden gelen kişiler olarak onlar daha iyi bilecektir?

19.ÇOCUĞUM İŞYERİNDE ÇIRAK OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADI SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Çıraklık sözleşmesinin 12. maddesinde çırağın görev ve sorumlulukları şu şekilde  sıralanmıştır:

                1. Mesleği pratik eğitim programına göre olanca dikkat, çaba ve itinayla öğrenmeye, mesleğin yeter derecede bilgi  ve beceri elde etmeye ve çıraklık süresi sonunda kalfa olmaya çalışmak

                2. Gerek iş yerindeki pratik eğitimine gerekse meslekî eğitim merkezindeki teorik eğitimine düzenli olarak devam etmek

                3. Deneme sınavlarına  ve ilk kalfalık sınavına girmek

                4. İş yerine ait ticarî ve meslekî sır ve özellikleri başkalarına aktarmamak

                5. İş yerine ait makine, araç ve gereçlerini korumak ve gerekenlerini yapabiliyorsa bakımını yapmak

20.İŞ YERİ SAHİBİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

                Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 200. maddesinde, iş veren veya vekilinin aday çırak ve çırağa karşı olan görev ve sorumlulukları şunlardır :

 

a.  Aday çırak ve  çırağın;

 

1.  Millî, ahlakî, insanî ve manevî  değerlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak

2. Pratik eğitimini eksiksiz yapmasını sağlayarak aday çırakları çıraklığa; çırakları kalfalık sınavına  hazırlamak

3. En iyi şekilde  yetiştirilmesi için, mümkün olan özeni göstermek, bu amaçla  diğer ilgililerle iş birliği içinde çalışmak

4. İzin, hastalık ve diğer nedenlerle olan devamsızlığını ilgili  kurum müdürlüğüne bildirmek

5. Pratik eğitiminden  sorumlu olacak usta öğreticiyi görevlendirmek

6. Pratik eğitimle ilgili malzemeyi sağlamak

7. Sözleşmesinde belirtilen koşullara uymak, ücret ve  sosyal yardımlarını zamanında vermek

                 b. Aday çırak ve çırağa her yıl, teorik eğitiminin yapıldığı  zamanlar dışında  bir ay ücretli izin vermek

                c. Teorik eğitimine devam etmesini sağlamak için kurum müdürlüğünce  belirlenecek programa  uygun olarak  aday çırak ve çırağa haftada bir gün ücretli izin vermek veya teorik eğitiminin iş yerinde  yapılması durumunda  teorik eğitim süresince  ücretli izinli  saymak

                d. Aday çırağın ilgi ve yeteneğine uygun meslek seçimi yapmasına yardımcı olmak, iş hayatı koşullarına uyumunu sağlamak ve çalışmayı sevmesine yardımcı olmak

                e. Çıraklık süresini  tamamlayan çırağın, açılacak ilk kalfalık sınavına girmesini  sağlamak

21.ÇIRAĞIN YASAL HAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR, BU HAKLAR NELERDİR?

                Çırağın yasal hakları işyeri ile sözleşme yaptıktan ve sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar. B hakların neler olduğu sözleşmede belirtilmiştir. Bazı önemli haklarına değinecek olursak;

                Haftada bir gün  (okulun belirlediği gün) teorik eğitim alması için mesleki eğitim merkezine ücretli izinli olarak gönderilmesi

                Senede bir ay ücretli izin

                Asgari ücretin en az yüzde otuzu kadar  ücret

                Günlük 8 saati geçmeyecek  çalışma

22.ÇIRAK HAFTANIN  HANGİ GÜNÜ OKULA GİDER?

                Çırak Pazar günü hariç, oklun belirlediği bir gün okla gider. Bu süre içinde tamamen okulda olmak zorundadır.

23.ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ ÇIRAĞIN VELİSİ, ÇIRAK VEYA İŞVEREN  TARAFINDAN HANGİ DURMLARDA FESİH EDİLİR?

Sözleşmenin feshedilmesinin esas ve usulleri

 

                Çıraklık sözleşmesi eğitimin tamamlanması ile sona erer. Kalfalık sınavlarının ikincisinde de başarısız olanların sözleşmesi fesh olur. Bu durumda olanlar çırak olarak çalışmaya devam ederler.

                               Çırak yönünden

                               Tek taraflı  bildirimsiz fesih

                Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çıraklık sözleşmelerinin 19. ve 20. maddelerinde çırağın velisi veya vasisi, reşit ise kendisi tarafından aşağıdaki hâllerden  sözleşmesi feshedilir:

                1. Çırağın hastalık ve diğer sebeplerden mesleğini öğrenmesine engel halin ortaya çıkması

                2. Yaptığı işin veya iş yerindeki durumu sağlığı veya ahlakî bakımdan sakıncalı olduğunun sonradan anlaşılması

                3. Usta öğreticinin işten ayrılması veya en az aralıksız iki aya varan hastalığı veya yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi halinde usta öğreticiliğin başka bir öğreticiye verilmesi

                4. İşveren ve usta öğreticinin çırağa karşı olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi, ona kötü davranılması

                5. İş sahibi gerçek kişi ise ölümü veya tüzel kişi ise ölüm veya dağılması, iflası ya da iş yerinin iki aydan fazla süre ile faaliyetini tatil etmesi

                                Tek taraflı  ve önceden bildirmek süretiyle fesih

                Bu fesih türünde olayın meydana gelmesinden en geç  bir ay içinde bu hakkın kullanılması gerekir. Aksi taktirde  bu hak kaybedilmiş sayılır.

                1. Çırağın zorunlu sebeplerle ailesi ile birlikte veya  yalnız olarak ikametgâhını  uzak yere taşıması sonucunda işine devamının fiilen mümkün olmaması veya devamının kendisine ağır külfet getirmesi

                2. İş yerinin uzak bir yere nakli dolayısıyla  çırağın işine devam etmesine fiilen imkân kalmaması veya devamının ona ağır külfet getirmesi

                3. İş yerindeki makine araç ve gereçlerinin  çırağın mesleğini öğrenmesini imkansız  kılacak  derecede azalması

                4. Çırağın uzun süre mesleğini öğrenmesi ile ilgili olmayan işlerde çalıştırılması

                               İş yeri sahibi yönünden

                                Tek taraflı bildirimsiz fesih

                Alınacak tek taraflı fesih kararı, sebepleri ile birlikte  çırağın  velisi veya vasisi, reşit ise kendisi ile ilgili bilgi meslekî eğitim merkezi müdürlüklerine 3 iş günü içinde bildirilir.

                1. Çırağın  iş yeri  sahibi, temsilcisi, usta öğreticisi veya bunlardan aile üyelerinden birinin şeref  ve haysiyetine  dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması durumunda yahut bunlar hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız  ihbar ve isnatlarda bulunması

                2. Çırağın bir yılda aralıklı 10 veya aralıksız 5 iş günü mazeretsiz olarak işine gelmemesi

                3. Aralıksız iki ay veya daha fazla devamsızlığına sebep olan yahut iş yerinde çalışanların sağlığı bakımından tehlike arzeden bir hastalığa tutulması

                4-İş yerine karşı olan görevlerini yerine getirmemesi

                5. Çırağın iş yeri iç yönetmeliğinin  çıraklıkla ilgili hükümlerine aykırı davranışlarda bulunması, iç yönetmeliği bulunmayan iş yerleri için iş yeri sahipleri veya ustanın koyduğu iş düzenini bozucu hareketlerde  ısrar etmesi

                                Tek taraflı ve önceden bildirmek suretiyle fesih

                Çıraklık sözleşmesinin 16. ve 17. maddelerinde tek taraflı ve karşılıklı olarak yapılacak fesih sebeplerini şöyle sıralamıştır:

                1. Çırağın bir öğretim  yılında toplam 20 saatten fazla  teorik eğitime  mazeretsiz olarak devam etmemesi

                2. Çırağın bir yılda aralıklı 5, aralıksız 3 iş günü mazeretsiz işine gitmemesi

                3. Çırağın kendi hatasından  dolayı iş yerine verdiği zararın 3 aylık ücreti  tutarından fazla olması

                Bu fesih hakkı da olayın meydana gelişinden itibaren en geç 1 ay içinde kullanılması gerekir.

                                               Karşılıklı anlaşarak fesih

                Çıraklık sözleşmesinin 14. maddesine göre çırak ve iş veren karşılıklı anlaşmak suretiyle  bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Ancak sözleşmenin feshi ile ilgili ortak kararın fesih tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde ilgili meslekî eğitim merkezi müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi mecburiyeti vardır.

24.ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ  NASIL TEMİN EDİLİR?

                Çıraklık sözleşmesi mesleki eğitim merkezlerinden temin edilir.

Çırağın gerekli belgeleri tamamlamasından sonra iş yeri, dosya ve zarfı ilgili meslek odasına götürerek sicil numarası alınır ve tasdiki yaptırılır. Sözleşmenin eksiği olmadığı anlaşıldıktan sonra meslekî eğitim merkezi müdürlüğüne teslim edilir.

                Sözleşme ve ekler meslekî eğitim merkezine kayda girip onayları yapıldıktan sonra, sözleşmeler birer nüshası iş yerine, çırağa ve ilgili odaya gönderilir. Daha sonra eğitim-öğretim yılı başında belirtilen sınıflara göre eğitime alınacaksa çağrı yazısı gönderilir. Çırak okul tarafından öğretime alındıktan sonra iş yeri, çırağın devam durumunu yakından izlemek  zorundadır.

25.ÇIRAKLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİŞİLER, ÇIRAĞIN SİGORTALILIK HAKLARINDAN YARARLANABİLİR Mİ?

                Hayır. Çırağın sigortası yalnızca kendisi içindir. Bu sigorta çırak öğrenci için hastalık, meslek hastalıkları ve iş kazalarını kapsar.

26.ÇIRAĞA ÖDENECEK EN DÜŞÜK ÜCRET NEDİR?

                3308 Sayılı mesleki eğitim Kanunu ve çıraklık sözleşmelerinde belirtilen ücret asgari ücretin en az yüzde otuzsudur. Yani öğrencinin yaş durumuna bağlı olarak 16 yaş ve  üzeri ayrı ayrı olmak kaydıyla en az yüzde otuz kadar ücret ödemek zorundadır. Bu ödenmediği taktirde çırak sözleşmesini ilgi taraf açacağı hukuki bir davada birikmiş olan ücretlerini yasal faizleriyle birlikte alır.

27.ÇIRAKLIK SÜRESİ NEDİR?

Kanun kapsamındaki her mesleğin öğrenilmesi için gerekli olan süredir.

28.ÇIRAKLIK SÜRESİ MESELK DALYINA VE ÇIRAĞIN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DEĞİŞİR Mİ?

 Bu süreler alınan eğitim seviyesiyle de ilgidir. Örneğin lise  ve dengi okul mezunları çıraklık eğitime dahil olduklarında  normal ilköğretim oklu mezunları için geçerli olan  meslekteki süresinin yarısı kadar eğitime devam ederler. Hangi mesleğin kaç yıl eğitim gerektirdiği Çıraklık kurullarında belirlenmiş olup aşağıdaki gibidir.

Kapsama alınan mesleklerde kalfalık ve eğitim yılları

 

MESLEK DALI                                    İlköğretim                  Lise, End.Mesl.

                                                                Mezunu                        mezunu

 

Tesviyecilik                                                     3                             1,5                                                        

Tornacılık                                                         2                             1                                                           

Frezecilik                                                         3                             1,5                                                        

Vargel, Plânyacılık                                         2                             1                                                           

Taşlama ve Alet Bileme                                3                             1,5                                                        

Kalıpçılık                                                          3                             1,5                                                        

Soğuk Demircilik                                            2                             1                                                           

Kaynakçılık                                                     2                             1                                                           

Sac İşleri                                                         2                             1                                                           

Sıcak Demircilik                                             2                             1                                                            

Kaporta Tamirciliği                                       3                             1,5                                                        

Ziraat Mak. ve Alet Yap..                             3                             1,5                                                         

Metal Levha İşlemeciliği                              2                             1                                                           

Alüminyum Doğramacılığı                          2                             1                                                           

Vitrin kuyumculuğu                                      2                             1                                                           

Kuyumculuk       

(Altın ve Güm.İş.)                                        3                             1,5                                                        

Doğal Gaz ve Sıh.Tesisat.                           3                             1,5                                                        

Kalorifercilik                                                  2                             1                                                           

Elektrik Tesisatçılığı                                     3                             1,5                                                        

Bobinajcılık                                                    2                             1                                                           

Bakım ve Onar. Elektr.                                 2                             1                                                           

Asansörcülük                                                 3                             1,5                                                        

Elektrikli Ev Al.Bak..                                     2                             1                                                           

Soğutma ve Havalandırma                        3                             1,5                                                        

Motor Yenileştirmeciliği                             3                             1,5                                                        

Oto Motor Tamirciliği                                   3                             1,5                                                        

Dizel Mot.Yak.Pomp.ve                              2                             1                                                           

Ön Düzen Ayarcılığı                                     2                             1                                                           

Oto Boyacılığı                                               3                             1,5                                                        

Oto Elektrikçiliği                                          3                             1,5                                                        

İş Makineleri Tamirciliği                             3                             1,5                                                        

Motosiklet Tamirciliği                                 2                             1                                                           

Radyo Televizyon Tam.                             3                             1,5                                                        

Haberleşme Cihaz.Bak..                           3                             1,5                                                        

Bilgisayar Bakım ve Onar.                        3                             1,5                                                        

Büro Makineleri Bak.                                  2                             1                                                           

ve Onar.

Dökümcülük                                                3                             1,5                                                        

Haddecilik                                                    2                             1                                                           

Çelikhane İşlet.                                          2                             1                                                           

Modelcilik                                                     3                             1,5                                                        

Oto Döşemeciliği                                        3                             1,5                                                                        

Mobilya Döşemeciliği                                 3                             1,5                                                        

Üst Yüz. L                                                    2                             1                                                           

.(Boya,Cilâ,Lâke,Pol.)

Mobilyacılık                                                  3                             1,5                                                        

Doğramacılık                                               3                             1,5                                                                        

Ağaç Oymacılığı                                          2                             1                                                           

Matbaacılık (Genel)                                   3                             1,5                                                        

Tipo Baskı                                                    2                             1                                                           

Ofset Baskı                                                  2                             1                                                           

Dizgi                                                              2                             1                                                           

Serigrafi Ciltleme                                       2                             1                                                           

Erkek  Terziliği                                            3                             1,5                                                        

Bayan Terziliği                                           3                             1,5                                                        

Erkek Berberliği                                          3                             1,5                                                        

Kuaförlük                                                     3                             1,5                                                        

Cilt Bakımı,Güzellik                                   3                             1,5                                                        

Seramik ve Çinicilik                                   2                             1                                                           

Cam İşlemeciliği (Finisaj)                       3                             1,5                                                                        

Dokumacılık                                                2                             1                                                           

Trikotajcılık                                                 2                             1                                                           

Halıcılık                                                        2                             1                                                           

Ayakkabıcılık                                               3                             1,5                                                        

Sayacılık                                                      2                             1                                                           

Fora, Freze ve                                            2                             1                                                           

Gazumacılık

Dericilik (Deri İşlemeciliği)                       3                             1,5                                                         

Çantacılık ve Saraciye                               2                             1                                                           

Resepsiyon (Ön büro)                               2                             1                                                           

Servis (Garsonluk)                                     2                             1                                                           

Aşçılık                                                            3                             1,5                                                        

Fırıncılık                                                        2                             1                                                           

Pastacılık, Tatlıcılık,                                    2                             1                                                           

Şekerle.

Et ve Et Ürün. İşlem.                                 2                             1                                                           

Süt ve Süt Ürün. İşlem.                             2                             1                                                           

İç Giyim                                                        2                             1                                                           

Dış Giyim                                                      2                             1                                                           

Deri Konfeksiyon                                        3                             1,5                                                        

Duvarcılık                                                     2                             1                                                           

Taşçılık                                                          3                             1,5                                                        

Sıvacılık                                                        3                             1,5                                                        

Döşeme ve Duvar kaplam.                       3                             1,5                                                        

Betonarme Demirciliği                              2                             1                                                           

Beton ve Betonarme Kalıp.                      2                             1                                                           

Boya, Boyacılık                                           2                             1                                                           

ve Yüz.Haz.

Fotoğrafçılık                                                2                             1                                                           

Mermer ve Süs Taş.                                   2                             1                                                           

Plâstik İşlemeciliği                                    2                             1                                                            

Plâstik Doğrama                                         2                             1                                                           

Ahşap Karasörcülüğü                                3                             1,5                                                        

Tekne İmalatçılığı                                      3                             1,5                                                        

Saat Tamirciliği                                           2                             1                                                           

Çiçekcilik                                                     2                             1                                                           

Kuru Temizlemecilik                                  2                             1                                                           

Avize İmalâtçılığı                                      2                             1                                                           

ReklamTabelacılığı                                    2                             1                                                           

Giyim ve Giyim                                          2                             1                                                           

Akse. Sat.Elem.

Mob.Satış.Elem.                                        2                             1                                                           

Saat.Elk.Alt ve Elktr.

Araç.Sat.Elem.                                          2                             1                                                           

Meyve ve Sebze Sat.Elem.                     2                             1                                                           

Şark.Bak.ve Gıda Paz.                             2                             1                                                           

Sat.Elem.

Ayak.Der.Yan Ürün.                                 2                             1                                                           

Sat.Elem.

İnşaat Malz. Sat. Elem.                          2                             1                                                           

Oto Yed. Parç. Sat.Elem.                       2                             1                                                           

Su ve Deniz Ürün.                                    2                             1                                                           

Sat. Elem.

Elek.ve Elektron.Malz.                            2                             1                                                           

Sat. Elem.

Sanayi Mek. Sat.Elem.                            2                             1                                                           

Kırtasiye ve Kitap                                     2                             1                                                           

Sat. Elem.

Tarım Ürün. Sat. Elem.                            2                             1                                                           

Tıbbı Araçlar ve Malz.                              2                             1                                                           

Anahtarcılık ve Çilingirlik                        2                             1

29.MUAYENE OLMAK İSTEYEN ÇIRAĞIN HASTA SEVK KAĞIDINI KİM HAZIRLAR?

                Aday çırak, çırak ve öğrencilerin iş kazası, hastalık veya meslek hastalıkları hâlinde Sosyal Sigortalar Kurumu doktor veya sağlık kuruluşuna " vizite kâğıdı" ile giderler. Bu kâğıt çalıştıkları işverence 2 nüsha olarak hazırlanır. Kaşe ve imzalar tamamlandıktan sonra meslekî eğitim merkezi müdürlüğü tarafından mühürlenerek sigortalının sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır. Ancak vizite kağıdının doldurulması, sigorta primlerinin merkez müdürlüğü  tarafından yatırıldığında prime esas kazanç tutarlarında merkez müdürlüğünce doldurulması gerektiğinden sevk kâğıtları okul tarafından düzenlenmektedir.

30.HASTA SEVK KAĞIDINA DOLDURMAK İÇİN GEREKLİ S.S.K NUMARASI, PRİME ESAS  ÜCRET, ÇALIŞMA GÜNLERİ  GİBİ BİLGİLER NEREDEN ALINABİLİR?

                Bütün bu bilgiler mesleki eğitim merkezinde kayıtlı olup sevk kağıdını da Okul hazırlayacağı için b bilgiler okuldan alınır.

31.ÇIRAK RAPORLU  OLDUĞU GÜNLERİN ÜCRETİNİ ALABİLİR Mİ?

                Alır. Tıptı diğer S.S.K’lı  hastaların faydalandığı yasal haklar çırak içinde geçerlidir. Ancak Raporu S.S.K tarafından onaylandıktan sonra  müracaatını S.S.K’ya yapması gerekir.

32.İŞLETMELER, MESLEK ODALARI KENDİ BÜNYELERİNDE ÇIRAKLARI EĞİTİMEK İÇİN  OKUL AÇABİLİR Mİ?

                İşletmelerde yada meslek odaları bünyesinde çırak okullarının açılması yine mesleki eğitim kanununda belirtilmiş olup, şartları taşıması ve kurumla okul arasında bir sözleşme yapılması şartıyla. Bunun için gerekli olan asgari şart en az 12 çırağın olması, eğitim için müstakil bir sınıf ve içinde eğitim için gerekli olan materyallerin hazır bulunması şarttır. Bu öğrencilerin devam ve devamsızlıkları ile  okul kayıt işlemleri  Mesleki eğitim merkezi tarafından tutulup, mesleki eğitim merkezine belli aralıklar gerekli olan  devam devamsızlık evraklarının gönderilmesi gerekir.

33.KALFA OLMAK NE DEMEKTİR?

                3308 Sayılı Kanunun 3. maddesine göre kalfa, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kalfalık belgesi sahibi olan kişidir. Kişinin kala olabilmesi için önce çıraklıkta kendi mesleği için gerekli olan sürede hem teorik hem de uygulamaya devam etmesi gerekir. Bu sürenin sonunda yapılacak olan kalfalık sınavlarında başarılı olması halinde kalfa olabilir.

34.KİMLER KALFALIK SINAVLARINA GİREBİLİR?

                Kanunun belirlediği sürede teorik ve pratik eğitimlerinin tamamlayanlar, Yasanın belirlediği şartları yerine getirerek denklik işlemleri yapanlar ve  mesleğin kapsama alındığı tarihte 18 yaşını dolduranlar girebilir

35.KALFALIK BAŞVURU ORMU NEDİR?

                Yasanın kendilerine  tanıdığı kapsama alındığı tarihlerde müracatlarını yapmayanlar, yaşı o tarihte 18’den küçük olanlar, kanunun kapsama alınması tarihinde bir işyeri sahibi olmayan ancak o işyerinde kalfa statüsünde çalışanlar için hazırlanmış bir formdur. Bu formda çalıştığı işyerinin adresi, ustanın mesleki unvanı,vergi dairesinde ustanın kaydı, odadaki ustanın kaydı gibi bilgileri içerir

 

36.KALFALIK İMTİHANLARINA DIŞARIDAN BAŞVURU  NE DEMEKTİR?

                Yasanın belirttiği yaş grubunda daha önce okula kaydolarak eğitim almamış olanların gerekli şartları taşıması halinde kalfalık belgesi alabilme için yaptıkları başvurudur.

1.ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ İLKELERİ

2. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

3.EĞİTİMDE İLETİŞİM VE EĞİTİM ARAÇLARI

3.EĞİTİMDE İLETİŞİM VE EĞİTİM ARAÇLARI

4. MESLEK ANALİZİ VE ÖĞRETİM PROĞRAMLARININ HAZIRLANMASI

5.ATÖLYE VE MESLEK DERSLERİ ÖĞRETİM METOTLARI

6. İŞ GÜVENLİĞİ

7. İŞ KALİTESİ VE MALİYET İLİŞKİLERİ

8.ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

37.DIŞARIDAN KALFALIK İMTİHANLARINA GİRMEK İSTEYENLERİN ÇALIŞTIKLARI  SÜRELER NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

                 Dışarıdan kalfalık sınavlarına girmek isteyenlerin  girmek istedikleri meslek  dalında alınan eğitim süresinin iki katı kadar SSK veya bağkur pirimlerini yatırdığını belgelendiren resmi evrak getirmeleri gerekmektedir.

38. 21.03.1975 DOĞUMLUYUM.1988 YILINDA İLKOKULU BİTİRDİM. ASKERDEN DÖNDÜĞÜMDE 1996 YILINDAN BU YANA AYNI İŞYERİNDE TORNACI OLARAK ÇALIŞIYORUM. KALFALIK VE USTALIK SINAVLARINA KATILABİLİR MİYİM?

                Doğum tarihini dikkate alınarak 18 yaşınızdan sonraki  günler değerlendirmeye alınır.  Yanı 21.03.1993 tarihinden sonraki zaman dilimi.bunun için 06.01.1998 yılı af  kapsamı olarak değerlendirildiğinden bu tarihe kadar olan süre için herhangi bir belge aranmaz. Sadeçe 21.03.1993 ile 21.03.1998 tarihleri arasında askerlik süreleri değerlendirme dışı tutulur.06.01.1998 tarihinden sonraki zaman için ise sosyal güvenlik kurumlarından  çalıştığını belgelendirmesi gerekir.

                Bu arkadaşımızın durumu için tornacılık mesleği 2 yıllık bir meslek dalıdır. Eğitim  verilen bu iki yıllık süre için iki katı kadar kalfalıkta kullanılmak üzere, ustalık için ise 5 yıllık çalıştığını  sosyal güvenlik kurumlarından birinden alacağı belge ile belgelendirmesi gerekirb bunlar yapıldığı taktirde kişi için denklik işlemleri yapılır. Ardından da  önce kalfalık sınavına bunu başardığı taktirde de ustalık sınavlarına  alınır.

39.KALALIK İMTİHANLARI  HANGİ DERSLERDEN YAPILIR?

                Kalfalık  imtihanları genel  kültür ve  meslek dersleri ile uygulamadan meydana gelir. Her meslek dalının ortak olarak gördüğü genel kültür dersleri,matematik, Türkçe, işgüvenliği, teknik resim, toplam kalite, işletme ve kooperatiçilik derslerinin yanında  mesleğin özelliğine göre meslek derslerinden yapılır.

40.KALFALIK  İMTİHANLARINDA  BAŞARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

                Kalfalık imtihanlarında bütün derslere girilmek zorunludur. Bu dersler içerisinde Türkçe dersi ile meslek dersleri barajdır. Yani Türkçeden ve Mesleki derslerden en az beş üzerinden 2 alınmak zorunluluğu vardır. Bunun dışında kalan genel kültür derslerinden bu baraj derslerinde başarılı olmak kaydı ile ortalamadan geçilebilir. Yani matematik 1 ise  ortalamaya girer.

41.KALFA ADAYI , KALFALIK İMTİHANLARINA  KAÇ KEZ GİREBİLİR?

                Kalfalık sınavları toplam 12 dönmedir. Senede üç defa yapıldığı dikkate alınırsa 4 yıl boyunca sınavları başaramadığı taktirde girme hakkı vardır. Bu hakları kullanmasına rağmen bu belgeyi alamamışsa kişi bir yıl bir sosyal güvenlik kuruluşundan çalıştığını belgelendirdiği taktirde denklik yapılarak ikinci bir 12 hak daha verilir.

 

42.KALFALIK BELGESİ  SAHİBİNE NE  YARARLAR SAĞLAR?

                Bulunduğu işyerinde kalfalık statüsüne göre çalıştırılır. B hem sosyal konum hem de ücret artışı demektir. Bunun yanında kalfalık belgesi aynı zamanda ustalık kurslarına katılmak için zorunludur. Yani ustalığa giden yolda olması gereken bir belgedir.

43.PAREKENDE SATIŞ ELEMANLIĞI BELGESİ NEDİR?

                Mal üretmeden alınıp, paketlenerek tek tek veya kilo ile satış yapılanlara verilen satış yapabileceğine dair belgedir.

44. USTA KİME DENİR?

Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretimindeki iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi plânlayabilen, üretim sırasında karşılaşılabilecek sorunları çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen ustalık  belgesi sahibi olan kişi.

45.USTALIK EĞİTİMİ NEDİR?

                Kalfalık belgesine sahip gençlere, mesleklerinde usta olabilmeleri  ve bağımsız iş yeri açabilmeleri için gerekli  bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan eğitimdir. Kalfalık döneminde eğitim, genel olarak yoğunlaştırılmış kurslar şeklinde uygulanmaktadır. Kalfaların katılacağı  ustalık eğitiminin kapsam ve süresi, Bakanlıkça hazırlanan programlarda belirlenir. Bu eğitim; çalışma saatleri  dışında  valilikçe  uygun  görülecek yerlerde yapılır. Söz konusu eğitim, kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve  valilikçe onaylanacak çalışma takvimine göre düzenlenir.           

                Ustalık eğitimi süresi kapsamdaki mesleklere göre, mesleğin özelliği dikkate alınarak Talim Terbiye Kurulu ve Meslekî Eğitim Kurulu tarafından (Çizelge:1) belirlenmiştir. Ustalık eğitiminde, teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitime devam esastır. Eğitim süresince kayıtlı  kalfaların meslekleri ile ilgili  bir iş yerinde  çalışıp çalışmadıkları ilgili müdürlükçe izlenir. Kalfaların iş yeri değişikliklerinde iki aydan fazla pratik eğitim eksiklikleri, pratik eğitim süresine eklenir. İşinden ayrıldığı belirlenen kalfaların kayıtları iki ay içinde yeni bir işyerinde  çalışmaya başlamamaları durumunda silinir.

                Kalfalar iş yerlerinde çalışırlarken meslekî eğitim merkezlerinin kendileri için düzenlediği kurslara katılırlar. Ustalık eğitimi kurslarını tamamlayanlar ustalık sınavına girmeye hak kazanırlar. Kurslara katılmayanlar ise 5 yıl süreyle mesleğinde çalışmış olduklarını sosyal güvenlik kuruluşlarından (Sigorta, Bağ-Kur) alacakları hizmet belgesi ile belgelendirmek suretiyle ustalık sınavına girebilmektedirler.

                Ustalık eğitimine devam ederken askerlik görevi nedeni ile bu eğitimden ayrılanların askerlik görevi sırasında aynı meslekte yapmış oldukları çalışmalar, pratik eğitim süresine dahil edilmez. Bu gibi durumda olanların ustalık sınavlarına girebilmeleri için yarım kalan  eğitim süresini tamamlamaları gerekir.

                Ustalık sınavını başaranlara " USTALIK BELGESİ" verilir.

46.USTALIK EĞİTİM KURSUNDA HANGİ DERSLER OKUTULUR?

Kalfalık dönemi (ustalık eğitimi) kurs programı aşağıdaki gibidir.

 

                DERSLER                                                     SÜRE (SAAT)      

 

                1-İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği                       32                                         

                2-İş ve İnsan İlişkileri                                      16                                         

                3-İşletme Bilgisi                                                16                                         

                4-Sigorta ve Vergi Mevzuatı                           16                                         

                5-Çalışma Hukuku                                              2                                            

                6-Ekonomi                                                            6                                            

                7-Muhasebe                                                         8                                            

                8-İleri Meslek Bilgisi                                          64          

47.USTALIK BELGESİNİ KİMLER İMTİHANSIZ ALABİLİR?

                Ustalık belgesini kanunun kapsama girdiği tarihte bir işyeri sahibi olanlar alabilir.

48.USTALIK  İMTİHANLARINA KİMLER GİREBİLİR?

                Ustalık imtihanlarına kalfalık belgesini alıpta ustalık kurslarına devam eden ve bu kurslar sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlar girebilir. Ayrıca Endüstri meslek lisesi mezun öğrencileri bu sınavlara katılabilir.

49.USTALIK BAŞVURU  FORMU NEDİR?

                Kalfalık belgesi sahibi olanlara ustalık sınavlarına veya eğitimine katılmak için verilen formdur.(sınavlara katılanların formları arklıdır.)

50.USTALIK  İMTİHANLARI HANGİ  DERSLERDEN YAPILIR?

1-İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği                                                                      

                2-İş ve İnsan İlişkileri                                                                                       

                3-İşletme Bilgisi                                                                                                

                4-Sigorta ve Vergi Mevzuatı                                                                           

                5-Çalışma Hukuku                                                                                                            

                6-Ekonomi                                                                                                                         

                7-Muhasebe                                                                                                                      

                8-İleri Meslek Bilgisi

                9. Uygulama

51.USTALIK İMTİHANLARINDA BAŞARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Ustalık sınavlarında uygulama ve ileri meslek bilgisi dersleri baraj derslerdir. Bu derslerden en az 2 almak kaydıyla diğer derslere girmek ve ortalama ikinin tutturulması halinde başarılı sayılır.

52.USTA ADAYI, USTALIK  SINAVINA  EN FAZLA KAÇ KEZ GİREBİLİR?

Kalfalık sınavlarında olduğu gibi usta adayında ustalık sınavlarına 12 dönem girmek hakkına sahiptir.

53.USTALIK VE KALFALIK  İMTİHANLARINA  NE ZAMAN YAPILIR?

                Bu imtihanlar senede üç dönem halinde yapılır. Kış dönemi (Ocak-Şubat),yaz  dönemi( haziran),Güz dönemi (Eylül)

54.USTALIK BELGESİ SAHİBİNE NE YARAR SAĞLAR?

Ustalık belgesi bağımsız bir işyeri açmak için olmazsa olmaz şartlardan biridir.

55.İŞYERİ  AÇMA BELGESİ NE DEMEKTİR?

Kanun kapsamındaki meslek dallarında belediyeler tarafından verilen ve o kişinin o mesleğini yapabilmesini sağlayan belgedir.

56.KİMLER İŞYERİ AÇMA BELGESİ ALABİLİRLER?

İşyeri açış belgesini Ustalık belgesine sahip olanlar veya ustalık belgesi olan kişileri  iş yerinde çalıştıranlar alabilir.

57.USTA ÖĞRETİCİLİK NE DEMEKTİR?

Ustalık belgesine sahip olup aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin işyerindeki eğitiminden sorumlu meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişi

 

58.USTA ÖĞRETİCİLİK KURSU KAÇ SAAT DEVAM EDER, HANGİ DERSLER OKUTULUR./

Kurs,40 saatlik pedagojik formasyon eğitimini kapsar. Usta öğreticilikteki dersler;

 

*       1.ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ İLKELERİ

*       2. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

*       3.EĞİTİMDE İLETİŞİM VE EĞİTİM ARAÇLARI

*       3.EĞİTİMDE İLETİŞİM VE EĞİTİM ARAÇLARI

*       4. MESLEK ANALİZİ VE ÖĞRETİM PROĞRAMLARININ HAZIRLANMASI

*       5.ATÖLYE VE MESLEK DERSLERİ ÖĞRETİM METOTLARI

*       6. İŞ GÜVENLİĞİ

*       7. İŞ KALİTESİ VE MALİYET İLİŞKİLERİ

*       8.ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

59.USTA ÖĞRETİCİLİK KURSUNDA BAŞARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

                Usta öğreticilerin iş pedagojisi kursu sondu sınav, test şeklinde yapılır. Soru sayısı, derslerin ders saatleri dikkate alınarak belirlenir. Konuların işlenmesinde ayrı öğretmenlerin görev alması durumunda sorular, ilgili öğretmenlerce hazırlanarak kurs sonunda tek sınav şeklinde uygulanır.

                Kursa katılanların başarılı sayılabilmeleri için kurs sonunda yapılan sınavda en az 45 “Geçer” not almaları gerekir. Sınavda başarılı olmayanlar, daha sonra açılacak kursların bitiminde yapılacak sınavlara katılabilirler.

60.USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR NELERDİR?

Usta öğreticilik belgesi yanında çırak çalıştırmak isteyen ustalarımızın mutlaka bulundurması gereken belgedir. Bu belgeye sahip olmayanlar, yanlarında çırak çalıştıramazlar